98/1 M.1 Suranarai Rd.,
Nakornrachasima 30000

+66 85 - 312 - 0577
tieyai7@hotmail.com

สำนักงานบ้านต้นกล้า (ศูนย์ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจ)
ระบบบริหารจัดการป่าไม้เอกชนระดับสากล
Private forestry  management international
1.จำหน่ายกล้าต้นกระดาษ ( กล้ายูคาเนื้อเยื่อ โตเร็ว ไม่มีรากแก้ว ลำต้นตรง )
2. กล้าคุณภาพดีพร้อมปลูกได้ทันที รับเหมาปลูกและดูแลจนถึงตัดส่งโรงงานทั่วราชอาณาจักรไทย
3.สอบถามราคาได้โดยตรงตามเบอร์โทร 085-3120577 คุณต้น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. รับเหมาปลูกพร้อมดูแลรักษาตามหลักวนศาสตร์ และเทคโนโลยีการปลูกสร้างสวนไม้ ทั่วประเทศ
5.มีทีมไถที่ดิน -ทีมปลูกต้นกระดาษที่ชำนาญ ทำมากว่า 20 ปี
6.รับเช่าที่ดินปลูกสร้างสวนไม้ยูคา สัญญาเช่า 10 ปี
7.รับซื้อไม้ยูคาฯในราคาสูง ชื้อเป็นตันและเหมาแปลง สนใจ หรือสอบถามปัญหาต่างๆ ในการปลูกยูคาฟรี
8.รับเหมาออกแบบและวางระบบน้ำเกษตรทั้งระบบ ทั้งแบบอัตโนมัติและสวิทซ์
** นอกจากนี้เรายังจำหน่าย กล้ายางพารา ต้นตะกูยักษ์ กล้ายูคาเนื้อเยื่อ SCG ไม้ดัด ไม้ประดับ ปุ๋ย สารเคมี สารชีวภาพเพื่อการเกษตรทุกชนิด

 

 

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำระดับประเทศในการจัดการสวนไม้และพืชเศรษฐกิจ แบบยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

1. จำหน่ายกล้าไม้เศรษฐกิจที่มีคุณภาพให้กับเกษตร

2. รับเหมาสร้างสวนไม้ปลูกและจัดการการผลิตพืชที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้ผลผลิตสูง

3. รับซื้อไม้และผลผลิตพืชในราคายุติธรรม

4. รับเหมาก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน

5. รับเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้งสวนไม้และพืชเศรษฐกิจทั่วประเทศ

.........................................................................................................................................................................................................

         การดำเนินการจัดการปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัส เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางของสภาพิทักษ์ป่า

(Forest Stewardship Council - FSC) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม , ด้านเศรษฐกิจ

และด้านสังคม ทั้งนี้รายละเอียดและวิธีการปฏิบัติ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน คู่มือการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

ต้นกระดาษ : ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคม
ก่อให้เกิดงานและรายได้กับเกษตรกรมากกว่า 2.5 ล้านครอบครัว และเกิดงานต่อเนื่องมากมายในชุมชน อาทิ การรับจ้างปลูกไม้ รับจ้างตัดไม้ รับจ้างขนส่งไม้
ลดปัญหาการว่างงานแฝง โดยเกษตรกรสามารถใช้เวลานอกฤดูการทำนา หรือพืชไร่อื่นมาปลูกต้นกระดาษ
ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากเศษไม้และปลายไม้ เช่น การผลิตไฟฟ้า การผลิตไม้  MDF ไฟเบอร์บอร์ดหรือไม้อัด
เป็นไม้ใช้งานในชุมชน เช่น การทำรั้ว เล้าเป็ด เล้าไก่ บ้านพักอาศัย
ช่วยให้สังคมชนบทมีความเข้มแข็ง มีทางเลือก ไม่ต้องอพยพมาเป็นแรงงานในเมืองหลวง
ทำให้มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมหน้ากัน

ต้นกระดาษ : ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ผลิตกระดาษโดยใช้ไม้ปลูกของเกษตรกร ทำให้ไม่ต้องใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ
ทำให้พื้นที่รกร้างว่างเปล่า กลับมาใช้ประโยชน์ได้
เพิ่มมูลค่าให้ผืนดิน ด้วยการปลูกตามหัวไร่ คันนา
ลดการทำลายป่าธรรมชาติ เพราะไม้ปลูกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับธรรมชาติ ช่วยในการสร้างออกซิเจนให้กับธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน
ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ 2.4 ล้านตันต่อปี
ลดปัญหาไฟป่าและลดปัญหาควันพิษจากไฟป่า (Haze) เนื่องจากปลูกเป็น แปลงย่อย โดยมีเกษตรกรดูแลเป็นอย่างดี

............................................................................................................................................................................................................

Mobile : 085 - 312 - 0577

Mail to : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : www.facebook.com/konplookmai

Website : www.bantonkla.com